Muizen

De muis, binnen woningen en bedrijfspanden is de huismuis de meest voorkomende soort. In de loop van de eeuwen heeft de huismuis de mens overal naartoe gevolgd en zijn de voorvaderen van vele soorten tamme muizen. De huismuis komt hoofdzakelijk binnenshuis voor. De huismuis is een alleseter met voorkeur voor vetrijke spijzen, peulvruchten en granen, weinig behoefte aan vocht, kan zeer droge omstandigheden overleven.

Er zijn veel plaatsen waar de huismuis zich op kan houden, in en rond gebouwen met bouwtechnische gebreken, op alle plaatsen met onvoldoende aandacht voor hygiëne, enz.

Ze kunnen goed klimmen en hebben een groot aanpassingsvermogen en springen tot ca. 30 cm hoog. Hun reuk is het voornaamste zintuig en ze zijn ‘s nachts het meest actief en schuwen vreemde voorwerpen meestal niet.

Het wijfje is tussen de 2-12 maanden doorlopend bevrucht. Ze werpt maximaal 10 keer 5-6 jongen. De jongen zijn na twee maanden geslachtsrijp.

Het nageslacht van een muizenpaar en zijn jongen wordt geraamd op 2000 tot 3000 muizen per jaar. Muizen hebben hun eigen territorium. Om in leven te kunnen blijven moeten zij hun snelgroeiende snijtanden op peil houden door voortdurend te knagen. Zij knagen aan diverse materialen, bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingen en elektriciteitskabels, isolatiematerialen en niet te vergeten het inbraakalarm welke op beweging reageert.

Hierdoor zijn zij niet zelden de oorzaak van waterschade, machinestoring en van brand door kortsluiting.

Groter kan echter de schade zijn die ontstaat indien ongedierte uw met zorg opgebouwde naam en reputatie te niet zal doen.

Vormen de muizen een ware plaag? Laat dan een deskundige ingrijpen. Sommige middelen zijn zeer effectief maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid.

Gerelateerde items