Bijen

Bijen

Bijen komen in geheel Nederland voor, de meest voorkomende zijn de zogenaamde honingbijen. Deze honingbij is zeer nuttig voor de bestuiving van planten en gewassen. Het voedsel van de bij bestaat immers uit stuifmeel en nectar van bloemen.

Vliegend van bloem tot bloem zorgen zij voor de bestuiving. Met name het verzamelen van honing (de wintervoorraad van de bij) is een activiteit waar de mens erg van profiteert.

De koningin is het enige vruchtbare vrouwtje en zorgt voor het voortbrengen van nageslacht. Als zich voldoende jonge koninginnen in het nest hebben ontwikkeld, verlaat de oude koningin met een gedeelte van het bijenvolk het nest (de korf) op zoek naar een nieuw onderkomen, dit veroorzaakt het zwermen. Het gehele bijenvolk, met uitzondering van de mannetjes, verblijft gedurende de koude wintermaanden in hun korf/nest.

De mannetjes de alleen nodig zijn voor de bevruchting van de koninginnen worden in de herfst gedood of de korf uitgejaagd vanaf deze periode is het mannetje niet meer nodig en op deze wijze besparen ze op hun deel van de wintervoorraad.

Het bijenvolk leeft in kolonies en kan zich op de meest vreemde plaatsen vestigen. Wanneer u een zwerm aantreft, is het beste dat u kunt doen een deskundige waarschuwen die dan mogelijk het nest in zijn geheel kan weghalen en verplaatsen. Alleen wanneer dat niet mogelijk is en de bijen overlast veroorzaken, wordt ingegrepen met bestrijdingsmiddelen. Bijen zijn in principe niet gevaarlijk voor mensen. Zij zullen zich wel verdedigen wanneer zij worden aangevallen en bedenk goed dat een goed ontwikkeld volk uit zo’n 5 duizend bijen kan bestaan.