Veiligheidsinformatiebladen

Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) van onze gebruikte bestrijdingsmiddelen, ondergebracht in drie overzichtelijke rubrieken

Laatste update 19 oktober 2012

Insecten:

Knaagdieren:

Houtaantasters:

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. Deze term wordt specifiek gebruikt voor het Europese systeem van veiligheidsinformatiebladen en wijkt in aantal secties af van het Amerikaanse systeem van Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS. Een ander chemisch informatieblad is de International Chemical Safety Card, afgekort ICSC.

Wie een dergelijke stof of preparaat in de handel brengt (als producent, importeur of verdeler) moet aan de professionele gebruiker ervan een veiligheidsinformatieblad verstrekken. De bedoeling is dat deze laatste: weet welke gevaarlijke chemische agentia op de werkplek aanwezig zijn; weet welke de risico’s verbonden aan het gebruik ervan zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voor het milieu; de nodige maatregelen kan treffen voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk. Veiligheidsinformatiebladen zijn dus niet bedoeld voor privé-personen die dergelijke producten kopen voor eigen gebruik: hiervoor dienen de etikettering op de verpakking, en de eventuele bijgesloten gebruiksvoorschriften.

Vele bedrijven stellen tegenwoordig de veiligheidsinformatiebladen van hun producten ook ter beschikking op hun website. De Engelse term voor Veiligheidsinformatieblad is Safety Data Sheet, afgekort SDS en grotendeels gelijkaardig aan het Amerikaans systeem van Material Safety Data Sheet, afgekort MSDS.